Dotace

Jak získat dotaci na hřště?

Přemýšlíte, jak zafinancovat Vaše plány na revitalizaci veřejného prostranství ve vaší obci? Zajistíme Vám pro vaše plány dotační poradce, projektanta, architekta a samozřejmě nabídneme odbornou součinnost při návrhu nejkrásnějšího dětského hřiště, koncepčně včetně všech detailů, přímo tvořenou unikátně pro Vaše místo a obec s jakýmikoliv specifickými tématy, potřebami a požadavky, kde se budou všichni návštěvníci cítit dobře. 

Dotace je vhodná pro obce, obecní a městské subjekty, státní organizace a podniky a církevní organizace. Jejich cílem je podpora komunitně vedeného místního rozvoje na podporu sociální, hospodářské a enviromentální integrace a inkluze v jiných než městských oblastech. O dotaci mohou zažádat subjekty působící na území působnosti MAS (Místní akční skupina) se schválenou strategií CLLD. 

Podpora dotace je do výše 95 % uznatelných nákladů v minimální výši 0,5 mil. Kč. Příjem žádostí je do 31.12.2027. 

Chcete se o tom dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme a zařídíme vše potřebné.

Všechny podrobnosti o dotaci naleznete na webu:

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/73vyzvairop