Plánování projektu

Jak to vypadá předtím, než se mohou děti na hřišti hrát?

Příprava projektu

Na prvním místě je komunikace, která je důležitým faktorem při dosahování nejlepšího designu a konečného výsledku.

Je velmi dobré, pokud již na začátku máte jasno v některých otázkách:

  • Jaká bude věková skupina dětí na hřišti?
  • Na jakém velkém prostoru se bude nacházet hřiště?
  • Jaký máte rozpočet na projekt?
  • Dokdy má být hřiště zkolaudováno?
  • Jaké cíle má hřiště splňovat?
  • Máte konkrétní požadavky na materiály nebo barvy, či jiné?

Druhým krokem je vývoj a tvorba designu, takzvaný brainstorming nebo česky, po našem harašení. Z informací, myšlenek a nápadů získaných od zákazníka se snažíme dostat k nejlepšímu a nejkrásnějšímu řešení. Nejlepší nápady dáme k posouzení a vyjmutí zákazníkovi, který si vybere pro něj nejzajímavější koncept. Z vybraných náčrtů a vizualizací vznikne finální vizualizace / prezentace. Přejdeme spolu bezpečnost a doladíme detaily jako jsou např. barva či dřevořezba.

Plánování

Třetí krok je plánování. Zde se zapojuje do procesu náš dlouholetý budovaný tým, který tvoří řezbáři, umělečtí malíři, architekti, ale i jiní techničtí inženýři, kteří ve spolupráci se zaběhnutým kolektivem truhláře a tesaře představují garanci vynikajícího opracování a provedení vašeho dětského hřiště. Architekti a technici připraví pro výrobu nejlepší možné kótované výkresy se všemi mírami a pohledy na produkty. Podle jejich 3D a 2D modelů a výkresů, které vytvoří, se budou následně připravovat všechny další části hřiště a budou podle těchto podkladů postupovat všichni pracovníci v dalších krocích.

Čtvrtý krok je příprava materiálu pro hřiště / projekt. Část materiálu je možné objednat, což jsou například skluzavky, houpačky, lana, spojovací materiál a barvy. Stále však zůstává ten nejdůležitější materiál, kterým je dřevo. Do naší provozu přichází surové dřevo ještě s kůrou v různých délkách (od 4 do 12 metrů).

Aby bylo akátové dřevo použitelné pro dětské hřiště, je nutné ho dobře připravit. V prvním kroku dojde k odkorněného, ​​ve druhém odfrézovat běl. Běl je část akátového dřeva, která se nachází pod kůrou a vlivem povětrnostních podmínek by rychle došlo k jejímu znehodnocení a proto se musí odstranit. Ve výsledku zůstane čisté jádrové akátové dřevo.

Takto připravené koly pro hřiště brousí do hladka, aby z nich netrčelo žádné třísky. Některé kůly se napil na desky, které jdou do sušárny. Veškerý připravený materiál se označí a zkompletuje, aby mohl projít do další fáze výroby a tou je samotná výroba dětského hřiště.

Výroba a kontrola dětského hřiště

Akátové dřevo, které se používá na výrobu hřišť je přirozeně křivé a o to náročnější je práce s takovým dřevem, protože musí zajistit, aby všechny prvky na sebe navazovaly a zapadaly do sebe. Zároveň však právě tato přirozená vlastnost akátového dřeva dodává našim hřištím jedinečné tvary a vzhled a proto je každé hřiště unikátní a žádné dvě hřiště od nás nejsou stejné.

Po řezbářů, Tesaři a truhláři nastupují malíři, kteří dodávají hřišti jeho pohádkový vzhled. Barva slouží jako ochrana dřeva, ale i jako designový prvek hřiště a dělá ho unikátním.

Kontrola ve výrobě a přeprava hřiště

Podle velikosti herních prvků se přepravují části hřiště v celku nebo demontovány a znovu se smontují až na finálním místě určenia.Pre velké věže nebo jiné nadrozměrné prvky používáme i nadrozměrné dopravu.

Když dokončí svou práci i malíři následuje výstupní kontrola hřiště. V tomto kroku přichází vedoucí výroby, který naposled zkontroluje dětské hřiště a porovnává jeho rozměry s výkresy a 3D modelem. Za ním do třetice přijde externí kontrolor a školitel, který rovněž kontroluje soulad s bezpečnostními normami. Pokud se najdou nedostatky, je třeba je okamžitě odstranit ještě předtím, než hřiště opustí výrobní prostory. Všechny prvky musí splňovat ČSN 1176 a ČSN 1177.

Montáž hřiště

V tomto kroku požadujeme od zákazníka prohlášení že na pozemku se nenacházejí žádné potrubí či elektrické rozvody.

Pokud pozemek není přístupný s nákladními auty a bagry musíme kalkulovat s ručním výkopem nebo minibagry a s přesunem hřiště na místo výstavby pomocí velké tonáži jeřábů. Všechny prvky osazujeme do jam s hloubkou od 35 cm do jednoho metru a zaléváme betonem. Pokud se hřiště instaluje na beton nebo na asfalt vyrábíme si speciální kovové nebo nerezové patky. Po instalaci hřiště připravíme dopadovou plochu.

Dopadová plocha je pro každé hřiště nutností, ale její materiál se může lišit v závislosti na potřebách hřiště a od možné výšky pádu. V případě, že jde o hřiště, při kterém může dítě spadnout z výšky maximálně jeden metr lze použít jako dopadovou plochu i trávník. V jiných případech se postupuje podle norem a určení, jaký typ dopadové plochy je možné použít. Kromě trávníku se dopadové plochy dělají iz písku, jemného štěrku, dřevní štěpky ale EPDM hmoty. Z pohledu bezpečnosti, dlouhé trvanlivosti a odolnosti je nejvhodnější používat EPDM hmotu, která se na rozdíl od trávníku nezničí a na rozdíl od písku nebo štěpky se chozením nepřesouvá na některá místa, zatímco jinde nezbývá téměř žádný materiál.

Finalizace a spuštění do provozu

Ukončení realizace je na základě podepsaného předávacího protokolu. Před samotným spuštěním hřiště do provozu po nás ještě přichází kontrola, kdy pracovník, který má oprávnění provádět CERTIFIKACI dětských hřišť podrobně projde celé hřiště. Po takové finální kontrole vystaví pro toto konkrétní hřiště certifikát.

Kvůli novému zákonu na Slovensku a momentální situaci doručíme certifikát do 2 měsíců, ale hřiště můžete využívat hned po podpisu předávacího protokolu.