Použité materiály

Přehled materiálů, které používáme Na našich hřištích

Přehled materiálů, které používáme při našich hřištích

Při výrobě našich hřišť používáme nejrůznější materiály. Naším cílem je, aby použité materiály byly kvalitní a dlouhotrvající. Přinášíme vám přehled materiálů, které používáme při našich hřištích nejčastěji.

Akátové dřevo

Akátové dřevo má velmi výjimečné vlastnosti a právě proto jsme ho vybrali jako hlavní komponent našich hřišť. Strom pochází z jihovýchodní části spojených států a jeho latinský název je Robinia pseudoacacia. Do Evropy byl přivezen kolem roku 1600 a na Evropském kontitentech se započítává za invazivní dřevinu. Tato dřevina se velmi dobře vysemenit a proto v mnoha lesích patří až k problematickým druhům. Jeho negativní vlastnosti v ekosystémech však na druhé straně vyvažují ostatní pozitivní vlastnosti a to jsou léčivé účinky, hnízdiště pro ptáky, ale především z našeho pohledu velmi kvalitní, pevná a houževnatá dřevina.

Akátové dřevo má tři vrstvy – na vrchu je kůra, pod ní je vrstva běle a uprostřed je jádrové akátové dřevo.
Aby bylo dřevo vhodné pro použití na dětských hřištích je třeba jej správně opracovat. V prvním kroku se zbavujeme kůry a následně běle. Kdybychom běl na dřevě nechali, velmi rychle by povrch zčernal a běl by začala hnít.

Po odstranění běle ostatně čisté jádrové akátové dřevo – kůly, které před použitím do hladka obrousíme, aby nezůstaly žádné ostré hrany. Jádrové akátové dřevo je velmi tvrdé a houževnaté, má velmi dlouhou životnost i bez ošetření nátěrem. Vydží až 40 let, což mu dává mimořádně přednosti před ostatními dřevinami. Kromě této vlastnosti má akát i výjimečné nepravidelné tvary a právě díky nim dokáže naše společnost nabízet takové jedinečné dětská hřiště. Nikdy se nesnažíme používat co nejrovnější akátové kůly, právě naopak. Jedinečné tvary akátových kůlů využíváme k tomu, abychom dosáhli i jedinečné výrobky.

Spojovací materiál

Při montování dětských hřišť se snažíme upřednostňovat spojovací materiál z nerezové oceli, který je odolný vůči povětrnostním vlivům a má nejdelší životnost. Používáme spojovací materiál třídy A2. Nerezová ocel obsahuje železo, chrom, mangan, křemík, uhlík a v mnoha případech významné množství niklu a molybdenu. Tyto prvky vytvářejí na povrchu nerezové oceli stabilní film, který odolává povětrnostním vlivům i mnoha typům chemikálií.

Dopadové plochy k dětským hřištím

V souladu s normou ČSN EN 1176 je nutné, aby každé dětské hřiště mělo dopadovou plochu. Podle této normy je dostačující, aby dopadovou plochou byl i trávník, v případě, že je výška potenciálního pádu do 100 cm. Pro výše postavené herní prvky je potřebná specifická dopadová plocha podle potenciální výšky pádu.
Dopadové plochy se dělí na dvě skupiny – přírodní a umělé.

PŘÍRODNÍ DOPADOVÉ PLOCHY

Při přírodních dopadových plochách je výhodou jejich nižší pořizovací cena i jednoduchost aplikace.
V případě, že je dopadovou plochou trávník, postačuje pouze vyrovnat terén a odstranit z půdy všechny ostré předměty jako kameny, kov, suť nebo kusy dřeva. V případě použití jiného přírodního materiálu je důležitá jeho tloušťka. V takovém případě je třeba vyhloubení jámy, do které se nasype materiál sloužící jako dopadová plocha v takové tloušťce, aby odpovídala normě při dané výšce pádu.

Použití přírodního materiálu má i své nevýhody a mezi jeho největší patří potenciálně zanesení cizího předmětu do materiálu dopadové plochy během provozu hřiště (například sklo, kámen ..), který je těžké v silné vrstvě materiálu odhalit. Další nevýhodou přírodního materiálu je jeho přesouvání – na místě intenzivního používání se postupně pískování jeho vrstva je tenčí.

UMĚLÉ DOPADOVÉ PLOCHY

Stejně jako pro ty přírodní je účelem dopadové plochy tlumit nárazy v případě pádu dítěte z dětského hřiště. Přední výhodou oproti přírodním materiálům je dlouhá životnost, ale na druhé straně nevýhodou je vyšší pořizovací cena.
Pro umělou dopadovou plochu je nutné správně a kvalitně připravit podloží, protože hlavně od toho se odvíjí výsledná kvalita i vzhled plochy.

Pryžová litá podlaha

Ekonomicky náročnější varianta, ale podstatně odolnější a vizuálně hezčí. Díky technologii aplikace lze vytvářet jakékoliv vizuálně tvary na povrchu.
Samotná podlaha se skládá ze dvou vrstev – spodní – hrubší, pružná a tlumící vrstva se vyrábí z černého SBR granulátu spojeného polyuretanovým lepidlem. Vrchní vrstva se vyrábí z barevného EPDM granulátu, který plní především estetickou funkci. Tato vrstva je tenčí a nabízí více než 30 různých odstínů.
Takovou podlahu lze jednoduše propojit i s 3D pryžovými prvky dětského hřiště, které najdete v naší nabídce.

Mezi výhody takové dopadové plochy patří dlouhá životnost, barevná stálost, protiskluzový povrch, odolnost vůči chemikáliím a další. Naše společnost pracuje s gumovou litou podlahou velmi často a nabídku tohoto materiálu najdete v našem katalogu. V rámci gumové lité podlahy je možné vytvořit i 2D grafické prvky.

Pryžová dlažba

Pryžová dlažba se nejčastěji vyrábí z recyklované pryže v různých barevných provedeních. Dodává se ve formě dlaždic v různých tvarech případně tvarech puzzle, které do sebe zapadají. Je jednoduché ji přizpůsobit potřebným rozměrům.

Z umělých dopadových ploch se jedná o nejekonomičtější variantu. Stejně bezproblémová je i instalace, ale je třeba striktně dodržovat pokyny výrobce. Nabídku gumové dlažby najdete v našem katalogu.

Dřevní kůra nebo štěpka jako dopadová plocha

Kromě trávníku je možné použít jako dopadovou plochu i dřevní štěpku, která má frakci 5-30 mm nebo dřevní kůru frakce 20 – 80 mm. V závislosti na výšce pádu je třeba navrstvit tento materiál v tloušťce 20 – 30 cm.
Výhodou je nízká pořizovací cena a jednoduchost aplikace. Mezi nevýhody patří hnití.

Praný štěrk a písek jako dopadová plocha

Taková dopadová plocha je vhodná až do výšky pádu 3 metry. V závislosti na výšce pádu budete potřebovat vrstvu až do 30 cm.
Podobně jako u štěpce i štěrk se na místech intenzivního používání odsouvá ještě snadněji a vrstva se stává tenčí. Na takových místa je třeba preventivně počítat s vrstvou ještě o 10 cm hrubší než jinde. Podle normy musí jít o praný říční štěrk frakce 2 – 8 mm.

Kromě trávníku je štěrk nejekonomičtější varianta dopadové plochy, ale je třeba počítat s pravidelnou kontrolou tloušťky a také s pravidelným doplňováním.
Alternativou k použití štěrku je písek. Má podobné vlastnosti jako štěrk i vrstva je nutná stejná. Předepsaná frakce je 0.2 – 2 mm. Písek přinese výhody v podobě výhodnější údržby okolních trávníků či zamezení obhadzovaní kamínků, ale mezi nevýhody patří také potřeba kontroly tloušťky, pravidelné dosypávání a fakt, že se dětem dostane do oblečení a vlasů. Nabídka praného říčního štěrku.

OSTATNÍ MATERIÁLY

K výrobě dětských hřišť se používá velké množství materiálů i v závislosti na požadavcích zákazníka. Představíme si ještě několik druhů materiálů, které používáme při výrobě našich hřišť.

Lana a lanové prvky

Na exteriérové dětská hřiště používají lanové prvky tvořené ze speciálních 16 mm tlustých lan Herkules s ocelovým jádrem. Uvedené lana mají mimořádnou životnost a odolají nejen povětrnostním vlivům, ale i vandalismu (nelze je nožem přeříznout, pouze poškodit).

Všechny lana splňují normu EN 1176.

V případě lanových prvků nemusí jít pouze o jednoduché lana nebo sítě, umíme vytvořit i komplexní lanové prvky, jako například pyramidy a další tvary. Také vám umíme nabídnout i výrobu lanových parků. Lana nejsou náročné na údržbu a v případě potřeby je možné měnit spojovací části přímo na hřišti. Při větších lanových prvcích je možné měnit i celé lana v případě jejich poškození.

Laminát

Laminát je druh kompozitního materiálu, který je tvořen několika vrstvami. Tyto vrstvy se impregnují pryskyřicí nebo jiným vhodným lepidlem a lisují se dohromady při použití vyšší teploty. Proces výroby se nazývá laminace.

V rámci dětských hřišť se z laminátu vyrábějí například skluzavky nebo tobogány. Takové herní prvky jsou vhodné pro domácí i veřejné použití a splňují normu EN 1176. Laminát má hladkou barevnou povrchnovú úpravu, je odolný vůči mnoha chemikáliím, povětrnostním podmínkám i UV záření.

Nejčastěji používané skluzavky mají délku 2,2 nebo 3,2 m a jejich nástupní plocha je ve výšce 100 respektive 150 cm.