Abeceda / Diakritika / Číslice

4 5

Špecifikácia

Výška znakov: 20 cm