Herný prvok fialka

5

69.635  69.635  s DPH

Špecifikácia

Veková kategória: 1+
Potrebná plocha: 540 x 398 x 220 cm
Výška pádu: 40 cm
Dopadová plocha: trávnik
Doba dodania 7 – 9 týždňov