Stopa vrána

4 5

Špecifikácia

12cm x 19cm (jedna stopa)