Vežička so šmýkačkou

5

189.893  189.893  s DPH

Špecifikácia

Veková kategória: 2+
Potrebná plocha: 536 x 439 x 216 cm
Výška pádu: 59 cm
Dopadová plocha: trávnik
Doba dodania 7 – 9 týždňov